0945334678 Số 21 Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
PreviousNext

Năng lực sản xuất

Hệ thống nhà xưởng riêng với quy mô lớn, chúng tôi có thể đáp ứng được nhiều đơn hàng với số lượng từ 10 – 10.000 sản phẩm. Thời gian và tiến độ luôn được đảm bảo. Bạn chỉ việc đặt hàng, sản xuất cứ để chúng tôi lo.